Úřední hodiny během hlavních prázdnin

Od 1. července 2020 začínají hlavní prázdniny. Kancelář školy bude otevřena každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. Přejeme všem krásné slunné léto, hodně radosti a odpočinku. Ve škole se sejdeme v úterý 1. září 2020.

Informace k přihlášení žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

Přihláška k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je ke stažení na  web. stránkách školy zde nebo si ji ve dnech od 8. 6. 2020 do 10. 6. 2020 můžete vyzvednout u vchodu na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b.

Od 1. září 2020 bude na naší škole uveden do provozu nový čipový systém  BELLhop (základní informace jsou na stránkách ŠD). Tento elektronický systém bude sloužit k vyzvedávání dětí ze školní družiny. … Celý příspěvek

Informace k vrácení platby za školní družinu

Vážení zákonní zástupci,

za II. pololetí letošního školního roku se vybírá platba za školní družinu jen ve výši 300 Kč (za měsíc únor a březen).

Z uhrazené částky 750 Kč budeme vracet přeplatek ve výši 450 Kč.

Žákům prvních a druhých tříd převedeme přeplatek na školní rok 2020/21.

Žákům třetích a čtvrtých tříd přeplatek vrátíme na účet. Nejpozději do 8. června 2020 napište na email – martin.sedlar@zskridlovicka.cz – tyto informace:

 • jméno a příjmení dítěte
 • příjmení vychovatele/ky
 • Celý příspěvek

  Informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

  Vážení zákonní zástupci,
  zveme Vás na informační schůzku, která se bude konat v úterý 9. 6. v 16.00 h v tělocvičně školy.
  Na schůzce Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v listinné podobě, poskytneme Vám informace vztahující se k nástupu dětí do prvních tříd, seznámíte se s třídními učitelkami svých dětí, odpovíme na Vaše dotazy…

  Těšíme se na setkání.

  Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

  Organizace obědů pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

  Harmonogram odchodů na obědy

  4. a 5. ročník 12.00–12.20 h

  1. ročník 12.20–12.40 h

  2. a 3. ročník 12.40–13.00 h

  Pokud máte ve škole dvě a více dětí, které chodí na oběd a nechodí do družiny, prosíme, aby si starší sourozenec vyzvedl mladšího ve 12.00 h a šli společně na oběd, ať na sebe nemusí čekat.

  Děkujeme za spolupráci a trpělivost při organizaci nástupu dětí do školy.

  Věříme, že vše společně zvládneme.

  J. Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

  Poděkování

  Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali panu Tomáši Krmíčkovi za bezplatné zapůjčení dezinfekčního přístroje. Díky panu Krmíčkovi jsou naše třídy připraveny na nástup našich dětí nadstandardním způsobem. Velmi si jeho podpory vážíme.

  Děkujeme!

  Za vedení školy Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

  Provoz školy do konce školního roku 2019/2020

  Vážení zákonní zástupci,

  v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) o provozu škol do konce školního roku 2019/2020 Vás informujeme o následujících skutečnostech:

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy v případě žáka 1. stupně do 18. 5. 2020. Vzhledem k náročnosti organizace Vás žádáme, abyste tak učinili již do 15. 5. 2020 zprávou v EŽK svému třídnímu učiteli. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku vyjádří svůj zájem nejpozději 7. 5. 2020. Po těchto … Celý příspěvek