Daltonské týdenní plány

Plan-ImageTýdenní plány zahrnují probírané učivo každého jednotlivého školního týdne a umožňují žákům plánování samostatné práce i její následné zhodnocení. Kromě povinných úkolů nabízejí pedagogové žákům také úkoly volitelné, které podporují jejich tvořivost a umožňují využití mnohočetné inteligence.


1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.C 5.D


6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A
8.B 8.C 9.A 9.B 9.C

Záložka pro permanentní odkaz.