Projekt EU – zlepšení podmínek pro vzdělávání

Na konci června 2010 předložila naše škola projekt v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Výše dotace se odvíjí od počtu žáků školy a pro naši školu byla stanovena
na 2 672 857 Kč.

Od 1. září 2010 jsme začali projekt realizovat. Délka trvání projektu je 30 měsíců.

V souladu se školním vzdělávacím programem jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků, na rozvíjení jazykových, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností žáků a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Projekt nám umožní na naší škole vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpoří větší variabilitu a individualizaci výuky. Dále nám prostředky z fondů EU pomohou dovybavit obě učebny informatiky a posílí materiální vybavení školy dalšími pomůckami (interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky…). V rámci projektu budou rovněž vytvořeny interaktivní výukové materiály, které budou vycházet ze školního vzdělávacího programu a potřeb naší školy.

Názvy aktivit, na které se zaměřujeme:

 • Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií.
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků.
 • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol.
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol.
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
 • Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.
 • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Komentáře jsou uzavřeny.