Informace o právnické osobě, kontakty a úřední hodiny

Název právnické osoby
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace
Zřizovatel školy
Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69
Den vzniku: 1. 7. 1993
Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Přesná adresa školy
Základní škola a mateřská škola Brno
Křídlovická 30b, 603 00 Brno
ič: 485 12 630


Bankovní účet školy
KB Brno–město
29538621/0100


Kancelář školy
telefon: 543 212 716 nebo 605 253 893
fax: 543 213 523
email: kancelar@zskridlovicka.cz

Podatelna
Úřední hodiny
dny se školní výukou: pondělí–pátek 8.00–12.00 h
období školních prázdnin: středa 8.00–12.00 h

Elektronická podatelna
epodatelna@zskridlovicka.cz
Informace o pravidlech pro přijímání elektronických dokumentů viz

ID datové schránky: vqnmbyb


První stupeň
telefon: 543 212 812 nebo 605 253 894


Školní družina
Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
pondělí 15.00–16.00 h, ŠD domeček
telefon: 733 530 198


Školní jídelna
telefon: 543 213 232
Stránky školní jídelny


Rada sdružení rodičů
email: kridlo@zskridlovicka.cz


Mateřská škola
Ivana Resslová, skolka@zskridlovicka.cz
tel. 543 213 367

Ředitelka školy
RNDr. Jarmila Bavlnková, jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz
úřední hodiny: úterý 14.00–16.00 h, ředitelna školy
telefon: 543 212 716, 605 947 828 


Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Mgr. Jana Drexlerová, jana.drexlerova@zskridlovicka.cz
úřední hodiny: středa 14.00–16.00 h, kancelář ZŘ
telefon: 543 212 812, klapka 42, 730 150 277


Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Mgr. Martina Šatinská, martina.satinska@zskridlovicka.cz
úřední hodiny: pondělí 14.00–16.00 h, kancelář ZŘ
telefon: 543 212 716, klapka 29, 733 578 778


Výchovná poradkyně
Mgr. Magdalena Jašková, magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz
úřední hodiny: čtvrtek 14.00–16.00 h, kabinet VP


Školní psycholožka
Mgr. Markéta Neužilová, marketa.neuzilova@zskridlovicka.cz
telefon: 543 212 716, klapka 53, 730 150 288

 

 

 

 

 

 

Omluvy žáků
denně od 7.20 h, tel. 543 212 716
Úřední hodiny
pondělí 14.00–16.00 h – Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
úterý 14.00–16.00 h – RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy
středa 14.00–16.00 h – Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
čtvrtek 14.00–16.00 h – Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně

Po telefonické domluvě nebo e-mailem je možné si sjednat schůzku i v jiných termínech.

Hlavní účel a předmět činnosti školy
Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, byla zřízena Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna zřizovací listinou ze dne 23. 6. 1993.

Poskytuje základní a předškolní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel školy, který je jmenován a může být odvolán v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy určuje statutárního zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.

Příspěvková organizace poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Veškeré dotazy směřujte, prosím, na elektronickou podatelnu školy, případně na kancelář školy (7–15.30 hodin).

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva 2017/2018
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Rozpočet školy 2018 a střednědobý výhled

Účetní výkazy

Vzory licenčních smluv a výhradní licence: žádné nejsou.

Výroční zpráva 2015/2016
Školní řád 2017/2018 Příloha školního řádu č. 1
Školní vzdělávací program je k dispozici na vrátnici školy, případně v ředitelně.

Záložka pro permanentní odkaz.