Třídní učitelé – 1. stupeň 2019/2020

Mgr. Iva Fryaufová, I.A iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Čagalová, I.B nada.cagalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Rejnušová, I.C iva.rejnusova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Kružíková, II.A lucie.kruzikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Terezie Veselá, II.B terezie.vesela@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, II.C dana.novackova@zskridlovicka.cz

Mgr. et Mgr. Alžběta Oppitzová, III.A alzbeta.oppitzova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, III.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Beranová, III.C lucie.beranova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Klusáčková, Ph.D, IV.A pavla.klusackova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, IV.B jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, IV.C petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

RNDr. Jaromíra Čáslavská, IV.D mirka.caslavska@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Jetelinová, V.A  veronika.jetelinova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, V.C eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, V.D jitka.hajska@zskridlovicka.cz

Záložka pro permanentní odkaz.