Základní informace – 2. stupeň

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tématické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Informatika a výpočetní technika jako povinný vyučovací předmět se na naší škole učí od 6. ročníku. Výuka probíhá ve dvou nadstandardně vybavených učebnách. Každý žák pracuje samostatně na svém počítači. K dispozici mají žáci také barevnou laserovou tiskárnu, skener, laminovačku, digitální fotoaparát a digitální kameru.

V učebnách informatiky neprobíhá pouze výuka výpočetní techniky, ale i výuka ostatních předmětů s využitím výukových programů a multimediálních encyklopedií.

Vyučování praktických dovedností žáků (práce se dřevem, kovem , plastem a ostatními materiály) probíhá v kvalitně vybavených dílnách. Ve cvičné kuchyňce probíhá výuka domácích prací a kuchařských dovedností. Kuchyňka je vybavena všemi běžnými domácími spotřebiči vč. mikrovlnné trouby, myčky nádobí a automatické pračky.

Ve výuce se stále ve větší míře uplatňují „daltonské prvky“ (volnost, samostatnost, spolupráce). Žáci jsou vedeni k větší samostatnosti při vyhledávání dat a informací. Větší volnost při práci s sebou přináší i větší zodpovědnost za individuální studijní výsledky.

Zájem žáků o studium, vyšší náročnost a zdravá konkurence je zárukou velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Potvrzuje to umístění našich žáků v soutěžích a olympiádách v rámci města a regionu a také úspěšnost v přijímacím řízení ke studiu na gymnáziích a ostatních středních školách.

Záložka pro permanentní odkaz.