Školní družina

Informace k čipovému systému při vyzvedávání dítěte ze školní družiny
Provoz školní družiny: 6.00–17.00 h

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka,
radmila.mifkova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: pondělí 15.30–16.00 h, ŠD Domeček

Školní vzdělávací program školní družiny je veřejnosti k dispozici v kanceláři školy, na nástěnce v budově školní družiny „Domeček“ a u vedoucí vychovatelky školní družiny.

 

V případě, že potřebujete, aby Vaše dítě odešlo z družiny v jiný čas, než jste uvedli v tabulce Odchody ze ŠD, napište na lístek požadovaný čas vyzvedávání a tento požadavek Vaše dítě  předá vychovatelce ŠD. Pokud i během dne z  nepředvídatelného důvodu požadujete změnu času odchodu, kontaktujte nás následovně:

  • do 11.30 h zasílejte SMS zprávy na tel. č. ŠD 733 530 198,
  • v době od 11.30 do 15.00 h volejte do kanceláře ředitelky školy 543 212 716  nebo 605 253 893,
  • od 15.00 h volejte na tel. č. ŠD 733 530 198.

Bez uvedení příjmení vychovatele/ky není možné vzkaz doručit.
Děkujeme za spolupráci.


Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Fišarová, lenka.fisarova@zskridlovicka.cz

Bc. Markéta Formánková, marketa.formankova@zskridlovicka.cz

Jarmila Fousková, jarmila.fouskova@zskridlovicka.cz

Martina Hronová, DiS., marketa.formankova@zskridlovicka.cz

Leokadie Karolová, leokadie.karolova@zskridlovicka.cz

Markéta Kopečková, marketa.kopeckova@zskridlovicka.cz

Michal Paleček, michal.palecek@zskridlovicka.cz

Marta Uherková, marta.uherkova@zskridlovicka.cz


Podrobnější informace o provozu, právech a povinnostech dětí i jejich zákonných zástupců jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny (platnost od 2. září 2019).

Přihláška do zájmového vzdělávání 2020-2021-1

 


Informace o přijímání dětí do školní družiny

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka ŠD

Komentáře jsou uzavřeny.