Informace ŠD

Vážení rodiče,

dne 30.6. 2020 od 8:00 h do 9:45 h máte možnost si v budově ŠD Domečku i Bytečku se svými vychovatelkami doplnit Přihlášku do zájmového vzdělávání pro školní rok 2020/2021 i Protokol k čipu.

Dále si můžete vyzvednout papuče i oblečení, které děti měly v družině.

Děkuji za spolupráci

Mifková Radmila

 

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021 bude uveřejněn na web.stránkách školy v záložce Školní aktivity až od 24.srpna 2020.

Školní kolo pěvecké soutěže SuperStar školní družiny

Ve dnech 3.2. a 4.2. proběhlo školní kolo pěvecké soutěže SuperStar.

Děkujeme všem zúčastněným za odvahu a gratulujeme postupujícím!

Do obvodního kola konajícího se ve středu 12.2.2020 v dopoledních hodinách na ZŠ Svážná postupují:

  • Daniel Matuška (I.B)
  • Julie Jones (I.C)
  • Veronika Pšenicová (IV.C).

Celý příspěvek

Školní kolo družinové pěvecké soutěže SuperStar

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v pondělí 3. února 2020 od 14 hod proběhne v rámci školní družiny školní kolo pěvecké soutěže SuperStar. Soutěžící si přichystají českou nebo slovenskou píseň, zpívat budou acapella (bez hudebního doprovodu).

Účastníci budou soutěžit v kategoriích:

  • 1. a 2. třída (chlapci a děvčata zvlášť)
  • 3. a 4. třída (chlapci a děvčata zvlášť)

Prosíme, abyste … Celý příspěvek

Informace ŠD

Vážení rodiče,

dne 28. 6. 2019 budou děti rozmíštěny dle oddělení do následujích skupin:

V čase od 9:30 – 13:00 děti 2.,5.,6.,9. oddělení budou v ŠD Byteček a děti 1.,3.,4.,7.,8. oddělení budou v ŠD Domeček. Od 13:00 budou všechny děti v ŠD Domeček.

Děkujeme za spolupráci

Kroužek KřITlo: V laboratoři 3D a VR reality

Ve čtvrtek 13. června 2019 jsme s kroužkem KřITlo již podruhé navštívili SPŠ Sokolskou. Tentokrát měli žáci možnost nahlédnout do laboratoře 3D a VR reality, kde si tuto technologii vyzkoušeli ve školním prostředí. Kromě 3D projekce a projekce virtuální reality měli možnost vymodelovat sebe nebo jakýkoliv objekt do 3D … Celý příspěvek

Kroužek KřITlo: V učebně automatizace a robotiky

Ve čtvrtek 9. května 2019 jsme s kroužkem KřITlo navštívili SPŠ Sokolskou. Žáci  v rámci návštěvy školy mohli jako první vidět moderní kovárnu,  dále následovala učebna robotiky a učebna praktické výuky věnovaná oboru automatizace. V učebně automatizace si žáci zapojili obvody s různými funkcemi včetně obohaceným prvkem elektronické signalizace.  Závěrem programu byla žákům představena celá škola a učebna fiktivní firmy, kde žáci studující ekonomiku pracují na společném projektu. Žákům se exkurze velmi líbila a i pro školu … Celý příspěvek

Špačkoš – recyklujeme pastelky s družinou

Co je to Špačkoš?

Špačkoš je sběrná nádoba, do které se budou sbírat zbytky tužek a pastelek – špačky. Sběrné nádoby budou rozmístěny v prostorách školy a označeny symbolem soutěže.

Jak a proč se zúčastnit?

1. Špaček musí být menší než 8 cm.

2. Sbírejte špačky nejen ve škole, ale i doma. Požádejte … Celý příspěvek

Kroužek KřITlo

Vážení rodiče a účastníci školní družiny,

V rámci školy zdarma otevíráme kroužek informatiky KřITlo pro účastníky školní družiny pod vedením Stanislava Kupčíka. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 15:35-16:45, začínáme 7. 2. 2019. Zájem o kroužek můžete oznámit svému vychovateli vašeho oddělení, nejpozději však do 4. 2. 2019.

V kroužku se děti seznámí s hardwareem a softwareem počítače, a také s tabletem. Kroužek bude probíhat v počítačové i tabletové učebně. V rámci kroužku se dětí naučí prezentovat pomocí digitálních … Celý příspěvek

Divadelní program pro účastníky školní družiny na rok 2019

Vážení rodiče,
představení jsou určena pro mladší i starší žáky. V případě nezájmu o  divadelní představení  si rodiče žáků čtvrtého ročníku mohou své děti vyzvednout do 13.45 u vstupu do školy na ulici Nádvorní, nebo je poslat domů samotné na základě platné omluvenky. Pro oddělení I. a II. platí obvyklé místo vyzvednutí (ŠD Domeček a ŠD Byteček).