Zaměstnanci školy 2018/2019

Vedení školy

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jaroslav Deutsch, zástupce ředitele pro I. stupeň jaroslav.deutsch@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitele pro II. stupeň martina.satinska@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

Provozní zaměstnanci

Miroslav Gala, školník miroslav.gala@zskridlovicka.cz

Zuzana Hašková, mzdová účetní kancelar@zskridlovicka.cz

Martin Sedlář, ekonom martin.sedlar@zskridlovicka.cz

Hana Sedlářová, sekretářka hana.sedlarova@zskridlovicka.cz

Školní psycholog

Mgr. Veronika Gašparcová veronika.gasparcova@zskridlovicka.cz

Mateřská škola

Ivana Resslová, vedoucí MŠ skolka@zskridlovicka.cz

Mgr. Hana Muchová

Ing. Soňa Matejová

Jitka Vechetová

Blanka Zábojová

1. stupeň

Mgr. Naděžda Čagalová, II.A nada.cagalova@zskridlovicka.cz

RNDr. Jaromíra Čáslavská, III.D mirka.caslavska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová, V.B  jana.drexlerova@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování pro I. stupeň

Mgr. Iva Fryaufová, II.C  iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, IV.D  jitka.hajska@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Jetelinová, IV.A  veronika.jetelinova@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Jiráčková, III.A  nada.jirackova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, III.B jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Klusáčková, Ph.D. pavla.klusackova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Kružíková, I.A lucie.kruzikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Sandra Látalová, sandra.latalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, IV.C  eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, I.C dana.novackova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, II.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. et Mgr. Alžběta Oppitzová, V.A alzbeta.oppitzova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Rejnušová, III.C iva.rejnusova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, V.C petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Terezie Veselá, I.B terezie.vesela@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

Speciální pedagogové

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Andrea Konečná, andrea.konecna@zskridlovicka.cz

Asistenti pedagoga

Mgr. Doris Adlerová, VII.B doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Klára Boštíková, I.A klara.bostikova@zskridlovicka.cz

Zdeňka Burešová, III.C zdena.buresova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Fišarová, III.A lenka.fisarova@zskridlovicka.cz

Jindřiška Jobová, IV.C jindriska.jobova@zskridlovicka.cz

Mgr. Nicole Kollmannová, VII.C nicole.kollmannova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vlasta Mihalíková, V.C vlasta.mihalikova@zskridlovicka.cz

Markéta Němcová, VI.C marketa.nemcova@zskridlovicka.cz

Ing. Soňa Pelikánová, I.A sona.pelikanova@zskridlovicka.cz

Irena Plevová, DiS., VIII.B  irena.plevova@zskridlovicka.cz

Anna Procházková, II.B anna.prochazkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Milada Pytelová, III.B milada.pytelova@zskridlovicka.cz

Mgr. Miluše Rakovská, III.C miluse.rakovska@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Staňková, II.C sarka.stankova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jan Voborník, VIII.C jan.vobornik@zskridlovicka.cz

Bc. Jan Voříšek, VII.A jan.vorisek@zskridlovicka.cz

Eva Zichová, II.A eva.zichova@zskridlovicka.cz

2. stupeň

Mgr. Doris Adlerová, doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Církvová helena.cirkvova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová, VI.B vladimira.gregorova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Hofírková, VIII.B lenka.hofirkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Barbora Hašková, barbora.haskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Aleš Kottek, VI.A ales.kottek@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Králová, helena.kralova@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování

Mgr. Eva Lichková, eva.lichkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Tomáš Mičola, VII.B tomas.micola@zskridlovicka.cz

Mgr. Dagmar Muzikářová, IX.A dagmar.muzikarova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Strohová, renata.strohova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radka Smyčková, IX.B radka.smyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiří Stibor, jiri.stibor@zskridlovicka.cz

Mgr. Daniela Szmeková,  daniela.szmekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D., VII.C martina.scerbejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Špičková, VII.A sarka.spickova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radek Švaniga, radek.svaniga@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Tichá, VIII.A jitka.ticha@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavlína Trnková, VIII.C  pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Alena Vepřeková, VI.C alena.veprekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Vídenská, renata.videnska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

Mgr. Irena Vokrojová, IX.C irena.vokrojova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Weissová,  pavla.weissova@zskridlovicka.cz

Školní družina

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz

Jarmila Fousková

Mgr. Barbora Hašková

Barbora Hlavinková

Leokadie Karolová

Markéta Kopečková

Bc. Stanislav Kupčík stanislav.kupcik@zskridlovicka.cz

Marta Uherková

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.