Zaměstnanci školy 2019/2020

Vedení školy

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitele pro I. stupeň jana.drexlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitele pro II. stupeň martina.satinska@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

 

Provozní zaměstnanci

Miroslav Gala, školník miroslav.gala@zskridlovicka.cz

Zuzana Hašková, mzdová účetní kancelar@zskridlovicka.cz

Martin Sedlář, ekonom martin.sedlar@zskridlovicka.cz

Hana Sedlářová, sekretářka hana.sedlarova@zskridlovicka.cz

 

Školní psycholog

Mgr. Markéta Neužilová marketa.neuzilova@zskridlovicka.cz

 

Mateřská škola

Ivana Resslová, vedoucí MŠ skolka@zskridlovicka.cz

Mgr. Hana Muchová

Ing. Soňa Matejová

Jitka Vechetová

Blanka Zábojová

 

1. stupeň

Mgr. Lucie Beranová, III.C lucie.beranova@zskridlovicka.cz

Mgr. Naděžda Čagalová, I.B nada.cagalova@zskridlovicka.cz

RNDr. Jaromíra Čáslavská, IV.D mirka.caslavska@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Fryaufová, I.A  iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, V.D  jitka.hajska@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování pro I. stupeň

Mgr. Veronika Jetelinová, V.A  veronika.jetelinova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Klusáčková, Ph.D., IV.A
Od 11. 5. 2020 zastupuje Mgr. Lenka Fišarová, IV.A lenka.fisarova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, IV.B jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Kružíková, II.A lucie.kruzikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Sandra Látalová, sandra.latalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, V.C  eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, II.C dana.novackova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, III.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. et Mgr. Alžběta Oppitzová, III.A alzbeta.oppitzova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Rejnušová, I.C iva.rejnusova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, IV.C petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Smejkalová, pavla.smejkalova@zskridlovicka.cz

Mgr. Terezie Veselá, II.B terezie.vesela@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

 

Speciální pedagogové

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Andrea Konečná, andrea.konecna@zskridlovicka.cz

 

Asistenti pedagoga

Mgr. Doris Adlerová, VIII.B doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Klára Boštíková, II.A klara.bostikova@zskridlovicka.cz

Zdeňka Burešová, I.C zdena.buresova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Fišarová, IV.A lenka.fisarova@zskridlovicka.cz

Jindřiška Jobová, V.C jindriska.jobova@zskridlovicka.cz

Mgr. Nicole Kráčmanová, VIII.C nicole.kracmanova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vlasta Mihalíková, VI.A vlasta.mihalikova@zskridlovicka.cz

Markéta Němcová, VII.C marketa.nemcova@zskridlovicka.cz

Ing. Soňa Pelikánová, IV.C sona.pelikanova@zskridlovicka.cz

Irena Plevová, DiS., IX.B  irena.plevova@zskridlovicka.cz

Drahomíra Heger Loukotová, III.B drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz

Mgr. Milada Pytelová, IV.B milada.pytelova@zskridlovicka.cz

Mgr. Miluše Rakovská, I.A miluse.rakovska@zskridlovicka.cz

Mgr. Alena Vepřeková, III.C a IX.C alena.veprekova@zskridlovicka.cz

Lenka Vondráčková, IV.C lenka.vondrackova@zskridlovicka.cz

Bc. Jan Voříšek, VIII.A jan.vorisek@zskridlovicka.cz

Eva Zichová, II.C eva.zichova@zskridlovicka.cz

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D. II.B gabriela.zilkova@zskridlovicka.cz

 

2. stupeň

Mgr. Doris Adlerová, doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Církvová, VII.C helena.cirkvova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová, VII.B vladimira.gregorova@zskridlovicka.cz

Mgr. Barbora Hašková, barbora.haskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Anna Haisová, anna.haisova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Hofírková, IX.B lenka.hofirkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Aleš Kottek, VII.A ales.kottek@zskridlovicka.cz

Mgr. Nicole Kráčmanová, nicole.kracmanova@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Králová, helena.kralova@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování

Mgr. Tomáš Mičola, VIII.B tomas.micola@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Mikšová, VI.B jitka.miksova@zskridlovicka.cz

Mgr. Kateřina Platzerová, katerina.platzerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radka Smyčková, radka.smyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiří Stibor, jiri.stibor@zskridlovicka.cz

Mgr. Daniela Szmeková, VI.A  daniela.szmekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D., VIII.C martina.scerbejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Špičková, VIII.A sarka.spickova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radek Švaniga, radek.svaniga@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Tichá,  jitka.ticha@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavlína Trnková, IX.C  pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Vídenská, IX.A renata.videnska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

Mgr. Irena Vokrojová,  irena.vokrojova@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Weissová, VI.C pavla.weissova@zskridlovicka.cz

 

Školní družina

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Fišarová, lenka.fisarova@zskridlovicka.cz

Bc. Markéta Formánková, marketa.formankova@zskridlovicka.cz

Jarmila Fousková, jarmila.fouskova@zskridlovicka.cz

Martina Hronová, DiS., marketa.formankova@zskridlovicka.cz

Leokadie Karolová, leokadie.karolova@zskridlovicka.cz

Markéta Kopečková, marketa.kopeckova@zskridlovicka.cz

Michal Paleček, michal.palecek@zskridlovicka.cz

Marta Uherková, marta.uherkova@zskridlovicka.cz

Záložka pro permanentní odkaz.