Základní škola – I. stupeň

Genialita je pouze velké nadání pro trpělivost.

Georges-Louis Buffon

Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu.

Thomas Alva Edison

Naše škola se systematicky věnuje nadaným dětem od roku 2006. Úzce spolupracuje s pedagogickou a psychologickou poradnou, Mensou ČR a dalšími organizacemi. Školní vzdělávací program respektuje typ nadání dítěte již od raného věku.

Práce s dětmi je v mnoha ohledech specifická, proto je kromě individuální péče a podpory rozvoje nadání dětí v běžné kmenové třídě nabízena:

 1. skupinová výuka od 1. ročníku v tzv. blocích (tvorba a prezentace projektů, prohlubování znalostí a vědomostí, trénování paměti, rozvoj logického myšlení, koncentrace, orientace v prostoru, řešení problémových úkolů, rozvoj představivosti a sebedůvěry),
 2. skupinová výuka v dělených hodinách matematiky (od roku 2014/2015 podle prof. Hejného),
 3. od školního roku 2016/2017 v 5. ročníku v nepovinném předmětu Mladí badatelé,
 4. mimoškolní činnost (Zvídálek pro předškoláky a Klub dětí a rodičů pro žáky I. stupně ZŠ),
 5. do výchovně vzdělávacího procesu je od roku 1995 začleňován daltonský způsob práce.

Při výuce se využívají metody podporující všestranný rozvoj dítěte:

 • kooperativní a problémové učení,
 • logické hry a cvičení,
 • práce s tabulkami a grafy,
 • projektové vyučování,
 • práce s textem a řečnická cvičení,
 • volné psaní a dramatizace,
 • čtenářské dílny,
 • vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentace,
 • soutěže a olympiády,
 • deskové hry,
 • učení v souvislostech
 • a další.

Zpět na Nadané děti

Komentáře jsou uzavřeny.