Tempus Fugit (čas běží aneb chodili jsme na Křídlovickou)

Ano, čas neúprosně běží a všechno kolem nás proměňuje, nebere na nic a na nikoho ohledy, prostě odměřuje vteřiny, minuty, hodiny a celé dny i roky.
Platí to i pro život ve škole a možná tady je to výraznější než kdekoli jinde. Platí to i pro život v naší škole. Mnozí sem nastoupili už v první třídě a strávili zde devět let života. Pro dospělého to nemusí být tak mnoho, ale pro dítě je to velká část jeho jedinečného dětství. Neopakovatelného dětství.


Jaké to tady bylo? Co mi škola dala a co mi škola vzala? Chodil jsem sem rád? Vzpomenu si občas? Nebo se alespoň na chvilku ve škole zastavím za známými tvářemi a vzdálenými vzpomínkami? A vůbec – je to pořád ta moje škola?
Tyto úvahy nás vedly k tomu, abychom se na některé z vás obrátili s prosbou o několik řádků vzpomínek.

Mnozí nám odpověděli a jim děkujeme. Pravda – někteří anonymně a jiní zase adresně. Dali vám tak možnost se s jejich vzpomínkami nyní sejít. Někteří nám slíbili, ale bohužel zůstalo jen u slibu a konečně některé z vás jsme ani neměli možnost oslovit. Budeme opravdu rádi, když se nám ozvou ti z vás, kteří mají nezbytnou trochu času a hlavně se chtějí se svou vzpomínkou podělit s ostatními. Děkujeme už nyní.

Obracíme se i na naše bývalé absolventy – nyní kolegy, kteří se vrátili do školy jako do svého zaměstnání – a není jich málo – napište nám!

Rovněž se obracíme i na bývalé i současné učitele se stejnou prosbou.

Zkrátka – kdo jste chodili nebo chodíte na Křídlovickou, ozvěte se! Pomůžete tak nejen porovnání jaké to tady bylo a jaké to nyní je, ale hlavně tím chceme zdůraznit ty hodnoty, které si to zaslouží a které chceme do n a š í školy vrátit.

Kontaktní adresa: pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Vzpomínky:

Vzpomínky_Ivana Plchová

Vzpomínky Ondřej Šimeček

Vzpomínky Ester Topolářová

Vzpomínky- Luboš Jilek
Vzpomínky – Michal Březina
Rozhovor s Martinou Horovou
Vzpominky Ambrosová
Vzpominky Pivoda
Vzpominky Rybářová
Vzpominky 2
Vzpominky Pavlíčková
Vzpominky Kadlec
Vzpominky Vaštík
Vzpominky Miléř
Vzpominky Šeniglová
Vzpominky Plisková
Vzpominky Otych
Vzpominky Fialová

Vzpomínky Vejsadová

Pionýrská skupina Radlice – Medlánky (dříve PS Křídlovická 30b, Brno)

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.