Cambridge kurzy anglického jazyka

Od školního roku 2014/2015 jsou ve škole otevřeny Cambridge kurzy anglického jazyka pro úrovně STARTERS (3. ročník), MOVERS (4. a 5. ročník), KET (9. ročník) pod záštitou jazykové školy P.A.R.K. 

Kurzy STARTERS a MOVERS budou probíhat v obou dvou pololetích, zatímco kurz KET se uskuteční pouze v pololetí prvním. Cena kurzovného pro úrovně STARTERS, MOVERS za jedno pololetí bude 2000 Kč (15 hodin; v ceně je i učebnice a možnost složit zkoušku nanečisto), pro úroveň KET 3000 Kč (15krát 1,5 h; učebnice; zkouška nanečisto). Vyučovat v kurzech budou naši učitelé s metodickou a materiální podporou jazykové školy P.A.R.K. Den a čas každého kurzu bude upřesněn na začátku školního roku.

 Školní rok 2018/2019

Záložka pro permanentní odkaz.