Přijímací zkoušky do 6. tříd pro školní rok 2020/2021

Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky proběhnou 10. června 2020. Bližší informace obdrží všichni přihlášení prostřednictvím emailu cca týden před jejich konáním. Elektronická přihláška, vzor přijímacích zkoušek.

Přijímání přihlášek bude ukončeno v neděli 17. 5. 2020 ve 24.00 h.

Jelikož se v tomto období nemohlo uskutečnit žádné z plánovaných zábavných matematických odpolední určených zájemcům o studium v matematické třídě, přikládáme pár úloh k procvičení.

Úlohy k procvičení

Ukázky přijímacích testů z minulých let

přijímací test 2015
přijímací test 2016
přijímací test 2017

Záložka pro permanentní odkaz.