Mateřská škola

DSCF0594Dvoutřídní mateřská škola je součástí stavba věže 1právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace. Využívá dvě prostorné herny a učebnu pro potřeby výtvarných a hudebních činností. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada s herními prvky a školní hřiště. Vybavení těchto prostor umožňuje rozmanité pohybové aktivity dětí.

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vycházíDSCF0622 stavby z kostekz daltonského programu, který vede děti k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci a umožňuje plynulý přechod dětí do prvního ročníku základní školy. Škola je také zapojena v projektu Mensy ČR NTC Learning. Jeho aktivity vedou ke zvyšování efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Ve spolupráci s Mensou jsme otevřeli klub Zvídálek. Navštěvují ho nejenom děti z naší mateřské školy, ale i z jiných částí Brna.

Pro všestranný rozvoj dětí MŠ zajišťuje:

 • návštěvy kulturních akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy, planetárium),
 • využití keramické dílny ZŠ,
 • možnost pohybových aktivit na školním hřišti a v tělocvičně ZŠ,
 • půldenní a celodenní výlety,
 • plavání v plaveckém areálu na Kraví hoře,
 • cvičení – Sportíkova akademie,
 • taneční kroužek,
 • výuka hry na flétnu,
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • přípravka anglického jazyka – návaznost v 1. ročníku ZŠ,
 • provoz MŠ od 6.30 do 16.30 h.

Řada akcí (besídky, výtvarné dílny, karneval, pasování na prvňáky, …) umožňuje aktivní účast rodičů na dění ve škole.
Našim cílem je vytvoření takového prostředí a podmínek, ve kterém je každé dítě šťastné, spokojené a cítí se bezpečně.

Zaměstnanci mateřské školy

 • Ivana Resslová, vedoucí učitelka MŠ    skolka@zskridlovicka.cz
 • Mgr. Hana Muchová
 • Jitka Vechetová
 • Ing. Soňa Matějová
 • Blanka Martinovská
 • Blanka Zábojová, provozní

Zásady ochrany osobních údajů MŠ

Komentáře jsou uzavřeny.