Informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Vážení zákonní zástupci,
zveme Vás na informační schůzku, která se bude konat v úterý 9. 6. v 16.00 h v tělocvičně školy.
Na schůzce Vám bude předáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v listinné podobě, poskytneme Vám informace vztahující se k nástupu dětí do prvních tříd, seznámíte se s třídními učitelkami svých dětí, odpovíme na Vaše dotazy…

Těšíme se na setkání.

Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

Záložka pro permanentní odkaz.