Informace k vrácení platby za školní družinu

Vážení zákonní zástupci,

za II. pololetí letošního školního roku se vybírá platba za školní družinu jen ve výši 300 Kč (za měsíc únor a březen).

Z uhrazené částky 750 Kč budeme vracet přeplatek ve výši 450 Kč.

Žákům prvních a druhých tříd převedeme přeplatek na školní rok 2020/21.

Žákům třetích a čtvrtých tříd přeplatek vrátíme na účet. Nejpozději do 8. června 2020 napište na email – martin.sedlar@zskridlovicka.cz – tyto informace:

  1. jméno a příjmení dítěte
  2. příjmení vychovatele/ky
  3. číslo účtu, na který Vám přeplatek převedeme.

Na pozdější žádosti o převedení částky na účet již nebudeme brát zřetel a platbu převedeme na školní rok 2020/21.

Děkujeme za spolupráci.

Mifková Radmila

Záložka pro permanentní odkaz.