Informace k přihlášení žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

Přihláška k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je ke stažení na  web. stránkách školy zde nebo si ji ve dnech od 8. 6. 2020 do 10. 6. 2020 můžete vyzvednout u vchodu na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b.

Od 1. září 2020 bude na naší škole uveden do provozu nový čipový systém  BELLhop (základní informace jsou na stránkách ŠD). Tento elektronický systém bude sloužit k vyzvedávání dětí ze školní družiny. Potřebný formulář Protokol k čipu je ke stažení na webových stránkách školy zde nebo si ho ve dnech od 8. 6. 2020 do 10. 6. 2020 můžete vyzvednout u vchodu na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b.

Vypsanou Přihlášku k zájmovému vzdělávání i Protokol k čipu odevzdejte nejpozději do 18. 6. 2020.

Možnosti odevzdání:

  1. schránka u vchodu do ZŠ Křídlovická 30b, Brno
  2. poštou na adresu školy – Mifková R., ZŠ a MŠ Křídlovická 30b, 603 00 Brno
  3. osobní předání do ŠD Bytečku dne 15. 6. 2020 od 8 h do 17 h.

Děti, které ve školním roce 2020/2021 budou žáky prvních, druhých a třetích ročníků a jejichž zákonní zástupci odevzdají do 18. 6. 2020 řádně vyplněnou přihlášku, budou do školní družiny přijaty.

Zákonným zástupcům, jejichž děti budou ve školním roce 2020/2021 žáky čtvrtého ročníku, bude informace ohledně  přijetí či nepřijetí do školní družiny sdělena do 7. 9. 2020. Při vyšším počtu uchazečů o místo ve školní družině bude o výběru uchazečů rozhodnuto formou losování. Pro zajištění transparentnosti losování  bude vytvořena komise z řad členů Rady rodičů Křídlo a vedení školy.

Těšíme se na spolupráci,

za ŠD Mifková Radmila

Záložka pro permanentní odkaz.