Informace o jednotné přijímací zkoušce pro 5., 7. a 9. ročník

Na základě ustanovení Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky, proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací … Celý příspěvek

Edukativně stimulační skupiny

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme se rozhodli Vašim dětem usnadnit přechod z mateřské školy na základní školu. Nabízíme Vám cyklus 10 setkání v rámci edukativně stimulačních skupin. Lekce budou probíhat každý čtvrtek od 15.00 – 16.00 v budově školy.

 

Rozvoj sociálních dovedností aneb i já chci mít kamaráda!

Zájemci se mohou účastnit buď celého programu, nebo jen vybraných bloků, podle potřeb a zájmů. Děti se setkají s praktickými aktivitami, které jim pomohou v rozvoji jejich sociálních kompetencí.

Program je pro žáky školy zdarma, je sestaven pro děti od 2.–4. třídy.

Hry a cvičení vychází z knihy A. Kooijman (holandská dětská psycholožka) „Děti a sociální dovednosti: Jak pomoci dětem posílit sebevědomí a zlepšit sociální dovednosti“ (Didactive Plus, 2016) a z knihy V. Oaklander (americká dětská psychoterapeutka) „ … Celý příspěvek

NENECH TO BÝT

Naše škola se zaregistrovala do projektu s názvem Nenech to být.

„Nenech to být“ je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.

  • Žáci i rodiče mají další možnost, jak upozornit na problémy, které se týkají šikany.

  • Celý příspěvek

Přijímací řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – jednotná přijímací zkouška

Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělání s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání, případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku v řádném termínu na každé z těchto škol. Jednotná zkouška totiž bude konána ve dvou … Celý příspěvek

Příklady dobré praxe při výchově dítěte s ADHD

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá 9. 6. 2016 od 15.00 do 19.00 h diskuzní seminář Příklady dobré praxe při výchově dítěte s ADHD. Seminář je určen rodičům hyperaktivních a neklidných dětí na 2. stupni ZŠ. Více info na webu: http://neklidne-deti.cz/index.php/rodice-deti-s-adhd/kurzy-o-adhd/priklady-dobre-praxe-pri-vychove-ditete-s-adhd.