Přijímací řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – jednotná přijímací zkouška

Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělání s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání, případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku v řádném termínu na každé z těchto škol. Jednotná zkouška totiž bude konána ve dvou termínech, tak aby žák mohl testy konat na každé škole, a ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek ze zmíněných dvou pokusů. Pakliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Další informace viz jp17-info-pro-zs

Záložka pro permanentní odkaz.