Tři dny se žáky IX.C a s matematikou

dsc_0449 dsc_0451 V  termínu 14.–16. 11. proběhla soustředěná výuka matematiky žáků IX.C. Byla zvolena hravá a soutěživá forma jednotlivců i skupin. V některých hodinách byl přítomen i druhý vyučující matematiky. Společně jsme pro žáky připravili zajímavé informace a úkoly: Rýsování druhých odmocnin, Čeští matematici, AZ kvíz, Matematický příběh, Šifrování, prof. Hejný v naší třídě a další. Matematika v terénu byla zaměřena na téma: Nenič mi mé kruhy. Žáci si prakticky na malování kruhů v písku a následným měřením a počítáním vypočítali svoje Ludolfovo číslo.

Soustředěná výuka matematiky má napomoci získat žákům kladný vztah k matematice, prohloubit znalosti a rozšířit učivo o zajímavé informace a postupy řešení náročnějších a problémových úloh.

Osvědčilo se a žáci na závěr kladně vyhodnotili spolupráci s více učiteli.

Mgr. Miloslava Mužíková

dsc_0453dsc_0456dsc_0455

Záložka pro permanentní odkaz.