Provoz školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) o provozu škol do konce školního roku 2019/2020 Vás informujeme o následujících skutečnostech:

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy v případě žáka 1. stupně do 18. 5. 2020. Vzhledem k náročnosti organizace Vás žádáme, abyste tak učinili již do 15. 5. 2020 zprávou v EŽK svému třídnímu učiteli. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku vyjádří svůj zájem nejpozději 7. 5. 2020. Po těchto … Celý příspěvek
 • Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

  Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

  Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ … Celý příspěvek

  Zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021

  Počet volných míst pro šk. rok 2020/2021 je 17.
  Den otevřených dveří: zrušen
  Přihlášky budou vydávány (pouze pro rodiče, kteří si nemohou přihlášku vytisknout!) 15. 4. 2020 (10–15 hodin), 22. 4. 2020 (10–15 hodin)

  Přihlášky budou přijímány 4. 5. 2020 (8–9.45 hodin, 13–15 hodin) a 5. 5. 2020 (10–15.30 hodin).

  Dvoutřídní mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace. Využívá dvě prostorné herny a učebnu pro potřeby výtvarných a hudebních činností. Na … Celý příspěvek

  Materiály a inspirace pro práci s dětmi MŠ v domácím prostředí

  Milí rodiče, vzhledem k situaci ve školství v souvislosti s koronavirem, která bude bohužel asi trvat delší dobu, bychom vám rády poskytly materiály a inspiraci pro práci s dětmi v domácím prostředí, které budeme každé pondělí aktualizovat. Materiály pro jednotlivé týdny jsou dostupné na odkazu uvedeném v týdenních plánech MŠ na těchto stránkách a jen na vás, zda nabídku využijete či nikoli. Je to pro nás i pro vás nová zkušenost, proto předem omluvte případné nedostatky….

  Přejeme hodně zdraví a pozitivní … Celý příspěvek

  Informace o jednotné přijímací zkoušce pro 5., 7. a 9. ročník

  Na základě ustanovení Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky, proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací … Celý příspěvek

  Absolventské projekty 2020 – nové pokyny

  Nové pokyny k absolventským projektům:

  Žák vypracuje písemnou část absolventského projektu a svou práci zašle ve formátu PDF konzultantovi do 15. 5. 2020.
  Hodnocení absolventského projektu bude významnou součástí klasifikace z českého jazyka.
  Prezentace absolventských projektů v tomto školním roce neproběhnou.

  Absolventské projekty patří již šestnáct let ke konci školní docházky našich deváťáků. Je to příležitost, kdy žáci prezentují … Celý příspěvek

  Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

  „Změněné“ informace o místě, době, organizaci a průběhu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ze dne 26. 3. 2020

  Vzhledem k současné mimořádné situaci musíme přistoupit ke změně organizace zápisu do 1. třídy.  Zápis dětí proběhne mimořádně bez přítomnosti dětí pouze doručením žádosti o přijetí ředitelce školy.

  Žádosti o přijetí najdete a vyplníte na portále pro zápis do ZŠ: http://zapisdozs.brno.cz.

  Vyplněné a Vámi podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu (nebo výpisu … Celý příspěvek

  Mimořádné opatření – uzavření mateřské školy

  S účinností od 17. 3. 2020 je z rozhodnutí Rady města Brna mateřská škola do odvolání uzavřena.
  Formulář na ošetřovné si můžete vyzvednout v kanceláři školy každou středu od 9 do 12 hodin nebo stáhnout formulář – ošetřovné MŠ.

  Rodiče dětí do 13 let budou mít nárok na OČR po celu dobu krizových opatření a uzavření škol.