Zájmové kroužky ve školním roce 2014/2015

Vážení rodiče a zákonní zástupci, i v příštím školním roce bude naše škola nabízet širokou paletu zájmových kroužků pro vaše děti.

V současné době vám můžeme nabídnout tyto kroužky:
Atletika hrou
Kroužky Lužánky
Kroužky DDM JUNIOR
Cambridge kurzy anglického jazyka

Nabídka se bude postupně rozšiřovat.

Záložka pro permanentní odkaz.