Water and Its Magical Power

logo_erasmusNaše škola obdržela grant ve výběrovém řízení programu Erasmus+: KA 2 na realizaci projektu „Water and Its Magical Power“. Hlavním tématem spolupráce evropských vyučujících a jejich žáků bude tedy voda a její role ve společnosti.

 

Školy, které s námi na projektu spolupracují:

Některé aktivity projektu:

 • Přípravné setkání pedagogů škol 28.10.-30.10. v Brně
 • Logo projektu
 • Webové stránky projektu
 • Neformální výukové kurzy v jednotlivých zemích (1. setkání Bulharsko – Sofie – listopad 2014, bude upřesněno)
 • 24 žáků + 10 vyučujících na všech kurzech – bude upřesněno po podepsání grantové smlouvy
 • Video o každém setkání
 • Brožury s jednotlivými kapitolami tématu:  Role vody v historii našeho regionu, Role vody v dnešní společnosti, Problémy užití vody v naší společnosti, Hledání řešení problémů užití vody
 • Umělecké aktivity spojené s tématem voda
 • Zapojení žáků do různých aktivit (přes 200 žáků minimálně)
 • Mezinárodní den vody 2015 a 2016 (22. března 2015)
 • Šíření projektu v místní komunitě
 • Závěrečné setkání pedagogů

Mgr. Pavlína Trnková

 

Záložka pro permanentní odkaz.