Volby do školské rady

V pondělí 14. září 2015 v době konání třídních schůzek proběhnou volby do školské rady. Rada sdružení rodičů vybrala na svém zasedání dva kandidáty. Jsou jimi Mgr. Jana Trbušková a Ing. Petr Čechmánek.

Mgr. Jana Trbušková je matkou dvou synů, kteří jsou žáky naší školy (6. a 9. ročník). Pracuje jako vedoucí právního referátu Magistrátu města Brna. Je dlouholetou aktivní členkou rady sdružení rodičů a třídní důvěrnicí třídy IX.B. O funkci ve školské radě se uchází po tříletém působení v jejím čele v uplynulém volebním období. Není jí lhostejné, v jakém prostředí vyrůstají naše děti, ráda by přispěla k bezproblémovému chodu školy a k řešení případných sporných situací ve vztazích rodiče – škola – děti.

Ing. Petr Čechmánek je otcem dvou dětí – žáků naší školy (3. a 7. ročník). Pracuje jako systémový inženýr Univerzity obrany v Brně. Od roku 2009 vykonává funkci třídního důvěrníka a aktivně se účastní činnosti rady sdružení rodičů. O funkci ve školské radě se uchází poprvé. Rád by byl nápomocen k bezproblémovému fungování naší školy a k šíření jejího dobrého jména.

Záložka pro permanentní odkaz.