První rok projektu Water and Its Magical Power

banner900_erasmus_CRRealizované aktivity projektu za školní rok 2014/2015 najdete shrnuté v tomto dokumentu. V letošním školním roce uskutečníme dalších pět mobilit – dva krátkodobé výjezdy žáků do Rumunska a Španělska (9 žáků a 4 vyučující) a tři mezinárodní projektové setkání v Bulharsku, Francii, Rumunsku (8 vyučujících). Zorganizujeme krátkodobý výjezd (kurz „ The using of water today“) v  České republice – 29. září až 3. října 2015.

Zpracujeme další tři kapitoly projektové knihy, garantem třetí kapitoly (prosinec) je bulharský partner. Garantem čtvrté kapitoly (duben) je španělská škola a poslední kapitolu (květen) garantuje rumunský partner. Témata knihy jsou: Problémy s vodou v Evropě, Řešení problémů s vodou v Evropě a poslední kapitola bude  metodickou příručkou projektu. A připravujeme opět oslavu Světového dne vody 2016. Navázali jsme spolupráci s Povodí Moravy, s.p. a 22. března 2016 plánujeme společný úklid řeky Svratky, která protéká za naší školou. Rozpracovaný máme slovník výrazů o vodě, který chceme dokončit v příštím projektovém roce. Stále pracujeme na stránkách projektu a na sekci zřízené na našich stránkách.

Záložka pro permanentní odkaz.