Adventní Vídeň

Zájezd do Vídně se pomalu zaplňuje, doposud je obsazeno 25 míst. Kdo má o exkurzi vážný zájem, nechť se přihlásí co nejdříve, nejlépe do pátku 6. 10. paní učitelce Vídenské.

Pojeďte s námi o adventu – v době předvánočního rozjímání do Vídně – evropské metropole na Dunaji založené Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Nechte se zlákat vůní dobrota punče na vánočním trhu před velkolepou vídeňskou radnicí, nadýchejte se neopakovatelné atmosféry blížících se Vánoc…

Informační leták a přihláška

 

  • Hundertwasserhaus – obytný dům navržený rakouským avantgardním architektem F. Hundertwasserem
  • Přírodovědné muzeum – rozsáhlé zoologické , prehistorické i mineralogické sbírky
  • Návštěva vánočního trhu tzv. Weinachtsdorf na náměstí Marie Terezie
  • Procházka areálem Hofburku – císařského hradu
  • Graben – Příkopy – luxusní nákupní třída v centru Vídně
  • Korutanská třída, Státní opera a hotel Sacher
  • Chrám sv. Štěpána – gotický skvost, který je symbolem Rakouska
  • Domgasse a Figarohaus, kde v letech 1783–87 bydlel W. A. Mozart
  • Návštěva vánočního trhu před kostelem sv. Karla Boromejského (Karslskirche)
  • Návštěva vánočního trhu před zámkem Belvedere
Záložka pro permanentní odkaz.