Korespondenční matematické rébusy – KOMÁR

Matematická soutěž KOMÁR, ve které děti řeší zajímavé úlohy z matematiky a odesílají je poštou nebo emailem, právě začíná.  Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Navazuje na dlouholetou tradici semináře Pikomat. Vyučující a studenti  úlohy opraví a pošlou spolu se zadáním dalšího kola zpět řešiteli.

Na nejlepší řešitele čekají hodnotné ceny. Zadání prvních dvou sérií
najdete zde: http://komar.math.muni.cz/ulohy.php

Jakékoli další informace najdete na na webu.

Petr Pupík (vedoucí soutěže)

 

Záložka pro permanentní odkaz.