Zápis z druhého jednání žákovské rady 8. října 2018

Na druhém jednání žákovské rady 8. října 2018 byly projednány následující body:

1.Vánoční jarmark – argumenty žáků pro jeho uskutečnění

Žáci přednesli následující argumenty:

Většina dětí si přeje mít vánoční jarmark (nepodloženo validním průzkumem).

Jedná se o tradici.

Vánoční atmosféra je lepší než velikonoční.

Nakupují se vánoční dárky (větší prodejnost).

Kromě dárků se kupují i dekorace (větší prodejnost).

Deváťáci by přišli o jeden významný den.

Na vánočním jarmarku si rodiče nakupují i od jiných tříd.

2. Školní tábor

Zástupci tříd byli pověřeni zjištěním zájmu o případný letní tábor pro žáky školy.

Padl i návrh na uspořádání příměstského tábora – bude projednáno.

3. Sběr papíru, sběr odpadků kolem školy a další povinnosti a jejich plnění

Členům ŽR bylo připomenuto, že sběr papíru se hlásí jim a že mají povinnost tuto skutečnost oznámit ve třídě.

Zástupci pátých tříd byli upozorněni na nutnost oznamovat informace vzešlé z jednání žákovské rady i přes absenci hodin OSV.

Členové žákovské rady byli upozorněni, že při dlouhodobém neplnění povinností budou nahrazeni jinými kandidáty ze třídy.

Členové žákovské rady byli upozorněni, že do 12. října musí každá třída vybrat alespoň dva zástupce, kteří konkrétní den v říjnu pomohou s jednorázovým sběrem odpadků kolem naší školy.

4. Zástupci ŽR byli pověřeni informovat své třídy o zahájení dalšího ročníku participativního rozpočtu.

Bližší informace budou obsaženy v letácích, které do konce týdne umístí ve svých třídách.

Záložka pro permanentní odkaz.