VIDA! Zábavní vědecký park a žáci VI.C

V pátek 12. října žáci VI.C navštívili science centrum VIDA. Zhlédli 3D film Predátoři a poté měli možnost projít si více jak 170 interaktivních exponátů.

Záložka pro permanentní odkaz.