Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVMPP pro školní rok 2018/2019

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků přijatých do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky na schůzku, která se uskuteční v pondělí 18. června 2018 v 16.00 hodin. Převezmete zde rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte a třídní učitelka vás seznámí s důležitými informacemi týkajícími se následujícího školního roku. Pokud se na tuto schůzku nemůžete dostavit, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu martina.satinska@zskridlovicka.cz.

Pokud Vaše dítě nenastoupí do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, kontaktujte nás prosím bez prodlení e-mailem na adresu martina.satinska@zskridlovicka.cz.

 

Kódy přijatých žáků

074a4643 2ebaf220 30b2db31 3a02b34b 3a690d03 5ba9a3e0
6039659a 65bd133c 6e27cc66 82f90097 898a2f0c 8ff74450
9bd9bdc6 a0d498dc a3ea00a5 a86c1ec5 ae03bf94 b819fd02
bc3ceceb c8906e90 c9dc4714 d8059c03 dfdad6d5 dm23cd27
ec002b29 f0fc8e04 f3815477 k4s12im8
Záložka pro permanentní odkaz.