Veletrh středních škol

Ve dnech 23.–24. 11. 2012 se v hale G1 v areálu Veletrhy Brno, a.s. uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol, který bude již po třinácté organizačně zajišťovat Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g. Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání.

Provozní doba veletrhu:
23. 11. 2012 od 9.00 do 18.00 hodin
24. 11. 2012 od 9.00 do 17.00 hodin.

Podrobnosti najdetedete na stránce Veletrhy Brno.

Záložka pro permanentní odkaz.