Testování žáků devátého ročníku

V měsíci listopadu proběhlo srovnávací testování devátých ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA) a Stonožka (STZŠ), do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR.

Žáci měli k dispozici elektronické testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Součástí projektu byly dotazníky pro žáky. Předběžné výsledky již jsou k dispozici na stránkách SCIO.

Záložka pro permanentní odkaz.