Třetí kapitola knihy – The problems of water in Europe

V prosinci a listopadu  jsme dokončili, ve spolupráci s partnerskými školami, třetí část knihy, která je zaměřena na problémy s vodou v Evropě.  Třetí část knihy obsahuje následující kapitoly: Hydrosféra,  Znečištění vody, Urbanizace a její vliv na čistotu vody, Zemědělství, zavlažování a jejich dopad na čistotu vody, Dopad turistiky na hydrosféru,  The sky is angry ( skleníkový efekt, globální oteplování, tání ledovců, kyselý déšt atd.). Knihu si můžete prohlédnout zde: Third chapter 

Záložka pro permanentní odkaz.