Společenský večer Základní školy a mateřské školy Brno, Křídlovická

Dne 31. března 2017 se v kulturním domě Rubín konal tradiční společenský večer ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická. Tento večer je pořádán jako milé setkání učitelů, žáků a rodičů, ale především je rozloučením se žáky 9. ročníku. Je to chvíle, kdy žáci mohou zavzpomínat na léta, která společně prožili, na úsměvné, ale i náročné momenty, jež s sebou školní docházka nese.

Společenský večer zahájila paní ředitelka RNDr. Jarmila Bavlnková a následně se v plné kráse předvedlo čtrnáct párů žáků devátého ročníku, které zatančily pod vedením pana Dalibora Fice z taneční školy Dynamic polonézu. Do kulturního programu přispěli i jiní žáci naší školy. Klasické tance předvedli ve svých vstupech Lucie Růžičková ze třídy VII.C  se svým tanečním partnerem Jonášem Tománkem, kteří jsou ve své kategorii mistři ČR ve standardních tancích. K vystoupení tanečního studia Street soul se přidala i Svatava Kolářová, žákyně VI.A . Několik písní zaznělo v podání zástupců vynikajícího souboru Kampanella. Program završila ukázka moderní gymnastiky v podání Veroniky Gumenyuk z VI.B a Aleny Pytelové ze třídy VII.C. V další části večera již zábavu zajišťovala hudební skupina Láska Band.

Vrcholem této akce však byl slavnostní nástup žáků devátých tříd, dojemný moment, kdy nejen vedení školy, třídní učitelé, rodiče, ale i sami žáci rekapitulují uplynulá léta. Nechybělo poděkování zástupců všech tříd pedagogům, kteří se žákům v průběhu jejich školní docházky věnovali.

Věříme, že společenský večer byl pro všechny zúčastněné příjemným zážitkem. Velký dík patří všem pedagogům, rodičům ze Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická Brno a mnoha žákům, již se na přípravě a zdárném průběhu večera podíleli. Dík patří i sponzorům bohaté tomboly: Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická, panu Františku Foltýnovi a jeho firmě Krematorium zvířat, cukrárně Tutti Frutti, firmám Happysnack a Porfix, ale také paní učitelce Jaškové, Vídenské, Šatinské a panu učiteli Kottkovi, kteří do tomboly přispěli věcnými cenami.

Mgr. Jitka Tichá

Videa ze společenského večera 2017

Fotogalerie ze společenského večera 2017

Záložka pro permanentní odkaz.