Videa ze společenského večera 2017

Zahájení společenského večera a polonéza žáků devátého ročníku

Slavnostní nástup žáků 9.B

Slavnostní nástup žáků 9.C

Záložka pro permanentní odkaz.