Speciální olympiáda v českém jazyce

Žáci naší školy se zúčastnili 12. ročníku speciální olympiády v českém jazyce, která proběhla v měsíci dubnu na Základní škole Bosonožská v Brně. Krásné 2. místo vybojovali žáci Anežka Zapletalová a Vojtěch Sládek v kategorii čtvrtého ročníku a 5. místo získali žáci Dan Pirkl a Matěj Dostál z 5. ročníku.

Všem úspěšným žákům blahopřejeme!

Záložka pro permanentní odkaz.