Český den proti rakovině – „Květinový den“

Jak všichni víme, naše škola se ve středu 10. 5. 2017 zapojila do celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině, známé také pod názvem Květinový den. Členové žákovské rady během dopoledne procházeli školou a nabízeli kytičky s modrou stužkou. S každou kytičkou obdržel kupující také informační leták o celé akci a o léčbě rakoviny. Před polednem jsme také vyrazili do ulic města. Mile jsme byli potěšení nabídkou jednoho z rodičů,  paní Marty Houbové, která zajistila návštěvu Domova pokojného stáří v Kamenné ulici. Tímto jí děkujeme za vydařenou návštěvu.

Poděkování zaslouží nejen všichni žáci a rodiče, kteří si kytičku zakoupili, ale i všichni prodávající členové žákovské rady. Společným úsilím se nám letos podařilo prodat 750 kytiček a přispět celkovou částkou 18 042 Kč. Věříme, že jsme snahou nás všech podpořili dobrou věc. Rádi se do akce zapojíme také v příštím roce.

Odeslané poukázky

Záložka pro permanentní odkaz.