Školní kolo konverzační soutěže

Ve středu 14. ledna od 14 hodin proběhne školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Společné zahájení soutěže se pro obě kategorie uskuteční v učebně číslo 27.

Žáci šestého a sedmého ročníku budou soutěžit v kategorii I.A. Každý soutěžící si vylosuje jedno z uvedených témat, o němž si připraví krátké povídání. Žáci osmého a devátého ročníku jsou zařazeni do kategorie II.A.

Témata pro kategorii I.A:

Family. Home and family life.

House and home.

My town/village.

Daily routine. Daily programme.

Hobbies and pastime activities.

Sports and games.

Food and meals.

Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts.

Going on holiday.

Holidays, festivals, celebrations.

Seasons of the year, weather.

Témata pro kategorii II.A zahrnují všechna témata předchozí a dále:

Shops, shopping, services.

My job/Future career.

Health and illness.

Clothes and fashions.

Education. Language studies.

 

Záložka pro permanentní odkaz.