Fotografická soutěž Water and Art

ledovka01V minulých dnech jsme poznali vodu a její magickou sílu. Dost nás nejen v Brně potrápila. Voda, jezera, vodopády, řeky, potoky, potůčky, fontány nebo rybníky se mohou stát inspirací pro vaše fotografie. Krása sněhových vloček, ledová námraza nebo kapky rosy mohou podnítit vaši fotografickou vášeň. Objevte v Brně či jeho okolí studánky, sochy či památníky zobrazující vodu.

Třetím úkolem projektu je voda a umění. Kurz na toto téma bude organizovaný v březnu na poloostrově Peloponés v jižním Řecku.

Jedním ze čtyř účastníků bude žák naší školy, který je starší 14 let a do 20. ledna přinese nebo pošle nejzajímavější vlastní fotografii na téma voda.

Žáci mladší se mohou samozřejmě také zúčastnit. Čeká nás výstava našeho vodního umění a pro zdatné fotografy i odměny.

Rozhodovat o pořadí fotografií bude komise, ve které bude zastoupeno vedení školy, učitelský sbor, rodič ze sdružení Křídlo a zástupci tříd devátého ročníku v Žákovské radě.

Fotografie posílejte na adresu: tomas.micola@zskridlovicka.cz nebo je noste panu učiteli Tomáši Mičolovi osobně.

ledovka02

 

Záložka pro permanentní odkaz.