Poslední klub v tomto školním roce – objali jsme 400 let:-)

Již několik let uzavíráme činnost Klubu dětí a jejich rodičů aktivitou u nějakého brněnského „nej“. V minulosti jsme si pochutnali na zmrzlině v nejvyšší kavárně v Brně, v dalších letech jsme byli u nejstaršího kostela v Brně, u nejhlubší studny, jeli jsme nejdelší tramvajovou soupravou v ČR. Letos jsme objali kmen nejstaršího stromu v Brně, čtyřsetleté lípy v Bystrci. Ve stínu její koruny jsme hrou objevili historické události a osobnosti, se kterými se mohla lípa v běhu času potkat.

Před prázdninami lípa i mladší děti povzbudily naše páťáky do dalších školních úspěchů studijní čokoládou. Ať se jim i nám daří.

(-: .joha ířáz v a otél ékzeH

20140613_143216.jpg
20140613_143216.jpg
20140613_143245.jpg
20140613_143245.jpg
20140613_144650.jpg
20140613_144650.jpg
20140613_144730.jpg
20140613_144730.jpg
20140613_145110.jpg
20140613_145110.jpg
20140613_145642.jpg
20140613_145642.jpg
20140613_150144.jpg
20140613_150144.jpg
20140613_150834.jpg
20140613_150834.jpg

Záložka pro permanentní odkaz.