Bloková výuka na druhém stupni

V letošním školním roce probíhaly bloky pro nadané žáky na druhém stupni. Bloky vedly velmi kreativně studentky Masarykovy univerzity. Bloková výuka zahrnovala dvě vyučovací hodiny vždy v pondělí nebo ve středu od 9. října do 14. května. Celkově proběhlo 26 bloků s nadstandardní výukou. Bloků se účastnili žáci z 6., 8. a 9. ročníku.

V průběhu celé výuky se žáci věnovali například kódování, šifrování, zlatému řezu, úvahám nad nekonečnem, vlastnostem čísla π, matematickým paradoxům, fraktálům, procvičování matematiky základní školy, logickým a praktickým úlohám z běžného života apod. Pondělní hodiny byly zaměřeny i na geografické úlohy, zpracování dat a práci s internetem.

Mgr. Pavlína Trnková

 

Záložka pro permanentní odkaz.