Organizace prvního školního týdne


Druhý školní týden (od 7. září do 11. září)
1. ročník – 8.00–10.45 h (3 vyučovací hodiny)
2.–9. ročník – dle rozvrhu

Záložka pro permanentní odkaz.