Informace ŠD

Od středy 2. září 2015 se řídí režim  školní družiny (umístění žáků do oddělení, umístění tříd, odchod do budovy Domečku) dle tabulky organizace ŠD.

V úterý 1. září 2015 obdrží žáci  tabulku odchody ze školní družiny, prosíme zákonné zástupce o okamžité vyplnění a navrácení.

Děkujeme za vstřícnost a těšíme na spolupráci.

Vychovatelky ŠD

Záložka pro permanentní odkaz.