Okresní kolo MO Z5, 67. ročník

Okresní kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníku se bude konat na naší škole ve středu 24. ledna 2018 od 9.00 hod. Škola bude pro soutěžící otevřena od 8.15 hod.

Přivítáme všechny řádně přihlášené žáky (viz: http://www.chces-soutezit.cz/). Podle organizačního řádu jiné soutěžící nemůžeme do tohoto kola MO zařadit. Poslední termín pro přihlášení je středa 10. ledna 2018.

Žáci budou rozmístěni podle abecedních seznamů do jednotlivých učeben (tyto seznamy budou vyvěšeny ve vchodu). V prvním poschodí se žáci nejprve podepíší na prezenční listiny (abecední seznamy), teprve pak si mohou najít svou soutěžní učebnu.

Zahájení soutěže je v 9.00 hod. Soutěžící budou řešit tři slovní úlohy po dobu max. 90 minut. Žáci si s sebou vezmou psací a rýsovací pomůcky, přezůvky, pití a svačinu, popř. knihu na čtení, kdyby úlohy vyřešili dříve. Po dobu soutěže budou mít soutěžící vypnuté mobilní telefony a při práci nebudou používat kalkulačky.

Odcházet z učebny budou žáci až po ukončení soutěže, tedy nejdříve v 10.30 hod. Školu soutěžící opouštějí pouze v doprovodu pedagogického dozoru či rodičů.

Výsledky MO-Z5 budou zveřejněny do týdne na výše uvedené webové adrese, najdete je také na stránkách naší školy. Vítězové budou odměněni diplomy a věcnými cenami, které si budou moci vyzvednout od pondělí 12. února 2018 v kanceláři naší školy od 7.30 hod. do 15.00 hod.

Informace o organizaci soutěžního dopoledne získá pedagogický doprovod soutěžících v 8.40 hod. ve studovně vedle kanceláře školy (2. patro). Z důvodu předpokládaného velkého počtu soutěžících (v r. 2016 jich bylo 340) a nedostatečného počtu vlastních pedagogů k zabezpečení dozoru v učebnách (budou s našimi žáky mimo budovu školy) je nutné, aby se pedagogické doprovody soutěžících na těchto dozorech podílely. Soutěžící budou cca v 18 učebnách, budeme tedy potřebovat 18 vyučujících, kteří budou v soutěžních třídách. Moc děkujeme za pochopení a za pomoc.

 

Mgr. Pavla Weissová

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Záložka pro permanentní odkaz.