Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se blíží. Proběhne v úterý 23. ledna 2018.  Začátek písemné části je stanoven  na 11.50 h. Soutěžící v kategorii I.A se sejdou v učebně číslo 27 a soutěžící kategorie II.A v učebně číslo 5. 

V kategorii I.A mohou soutěžit žáci pátých, šestých a sedmých, kategorie II.A je určena žákům osmých a devátých tříd. V obou kategoriích se soutěž skládá z písemné a ústní části. V písemné části žáci vypracují úkoly založené na poslechu. V druhé, konverzační části se žáci krátce představí a pohovoří na vylosované téma.

Po dokončení písemné části doprovodí vyučující žáky na oběd. Po obědě bude soutěž pokračovat konverzační částí dle rozpisu.

Zájemci o zapojení do soutěže se zapíší do seznamu na nástěnce ve třetím patře nebo svůj zájem sdělí vyučujícímu anglického jazyka nejpozději do středy 17. ledna 2018.

Témata pro kategorii I. A jsou:

Family. Home and family life.

House and home.

My town/village.

Daily routine. Daily programme.

Hobbies and pastime activities.

Sports and games.

Food and meals.

Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts.

Going on holiday.

Holidays, festivals, celebrations.

Seasons of the year, weather.

Témata pro kategorii II. A zahrnují všechna témata předchozí a dále:

Shops, shopping, services.

My job/future career.

Health and illness.

Clothes and fashion.

Education. Language studies.

Těšíme se na vydařená vystoupení a přejeme všem zájemcům šťastnou ruku při výběru tématu a klid i pohotovost při samotném vystoupení.

Vyučující anglického jazyka

Záložka pro permanentní odkaz.