Nový dopis od Edwina

Tento týden přišly nové zprávy z Keni. Edwin Arasa a pracovníci Humanistického centra Narovinu nám opět poslali dlouhý dopis včetně aktuální fotografie. V dopise se Edwin také zmiňuje o hladomoru v severních oblastech tohoto tropického státu.

Pochlubil se i vysvědčením za druhý semestr třetího ročníku střední školy. Edwin od ledna letošního roku navštěvuje novou školu MUTITU S.D.A SECONDARY SCHOOL.
Aktuální informace o Edwinovi najdete na nástěnce ve druhém patře nebo na stránkách školy v sekci Adopce na dálku.

I letošní rok plánujeme uhradit školné za poslední studijní rok našeho adoptivního žáka z výdělku vánočního jarmarku. Těšíme se na vás:)

Záložka pro permanentní odkaz.