Co se dělo v klubu 4. listopadu 2011?

Tato schůzka začala v tělocvičně. Sešli jsme se a rozdělili se do skupin, v níž společně pracovali druháčci až sedmáci. Každá skupina pak ve třídě s dataprojektorem tvořila samostatně. Cílem našeho snažení bylo společně poskládat origami hlavolam.

Ve skupinkách se překládal papír a tvořily se základní dílky hlavolamu. Z těch potom postupně vznikal jeden z dílů naší společné krychle. Čas nám ubíhal velmi rychle, a tak jsme prozatím ve fázi spojování. Další schůzku nás čeká vytvoření celé skládačky.

Pokud si chcete tuto tradiční japonskou metodu vyzkoušet, návod naleznete zde.
Hlavolam
Základní díl

Záložka pro permanentní odkaz.