Návštěva dětí z MŠ Křídlovické v I.B

5Dne 14.1.2016 navštívily děti z MŠ Křídlovické, ze třídy Berušek, s p. uč. Ivanou Resslovou, naši třídu I.B.
Prvňáčci se pochlubili svými znalostmi, co všechno se již od září naučili, co je ve škole nejvíc baví. Aktivity byly zvoleny tak, aby spolupracoval starší kamarád s mladším.
Společně děti spolupracovaly na čtecích úkolech, spolu dokončily a dokreslily dáreček – tučňáka, zazpívaly si s pohybem písničku, zarecitovaly Zimní báseň …
Těla jsme rozpohybovali pantomimou, pohybovou hrou a hádali jsme zimní sporty…
Navzájem jsme se za velkou práci odměnili sladkou odměnou.

Na opětovnou návštěvu se těší žáci I.B a paní uč. Mgr. I.Fryaufová

1 2 3 4

Záložka pro permanentní odkaz.