Městské kolo Pythagoriády, 5. ročník

Ve středu 7. května 2014 se na naší škole uskutečnilo městské kolo Pythagoriády. Soutěže se zúčastnilo celkem 56 žáků (z 83 přihlášených), z nichž se 55 stalo úspěšnými řešiteli.

Žáci, kteří se umístili na I. místě, budou odměněni věcnými cenami, které si mohou vyzvednout v kanceláři školy v týdnu od 19. května 2014 v době od 7.30 do 15 hodin. Žáci na II. a III. místě obdrží diplomy, které budou rozeslány na školy.

Pythagoriáda – výsledková listina

Záložka pro permanentní odkaz.