Den Země 2017

Před velikonočními prázdninami, ve středu 12. dubna, nás čeká projektový den věnovaný naší planetě Zemi. Den Země se slaví pravidelně 22. dubna. Tento svátek, který se váže k ochraně životního prostředí. Proto si také mohou žáci tento den vybrat, zda chtějí pomoci naší přírodě nebo se věnovat spíše poznávacím aktivitám.  Zápis na Den Země

Záložka pro permanentní odkaz.